Mrozy a rekuperacja.

Mrozy a rekuperacja

Niskie temperatury zewnętrzne nie powinny mieć istotnego wpływu na pracę systemu rekuperacji. Dobrej jakości rekuperator posiada w standardzie elektryczną nagrzewnicę wstępną o małej mocy, która pracując okresowo podnosi temperaturę powietrza na wlocie do rekuperatora. Nie dochodzi wtedy ani do przymarzania kondensatu w wymienniku, ani do zwalniania pracy wentylatora nawiewnego.Dzięki takiej pracy rekuperatora, system wentylacji nawet podczas mrozów pozostaje zrównoważony, tj. dokładnie taka sama ilość powietrza jest nawiewana, jak i wywiewana.W trakcie mrozów, doskonałą pomocą dla systemu rekuperacji jest gruntowy wymiennik ciepła. Dzięki jego pracy powietrze, które dostaje się do rekuperatora, ma podniesioną temperaturę. Nie ma wtedy potrzeby, by załączała się nagrzewnica wstępna. Energia, która pochodzi z gruntowego wymiennika ciepła ma jeszcze jedną zaletę: jest całkowicie darmowa.

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

AERIS
AERISnext
Alpha Clear
Climate Recovery
Drafton
NeoFlexPRO
NeoFlex®GOLD
NeoFlex®STDTM
NeoStalTM
Nubo
SoundBlock